Projecten

Home » Duurzaamheid » Projecten

Café Salento duurzame projecten

Café Salento biedt 3 verschillende projecten waar u de gespaarde waardepunten kunt doneren.

Wij verdubbelen dan de door u gedoneerde spaarpunten.

Dat zet zoden aan de dijk!

Het betreft de volgende projecten:

1. Stichting Sampark

Onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen in India

2. Red de weidevogel

Het Grutto bescherming project

3. Stichting Dorcas

In actie voor de allerarmsten

Project 1

Stichting Sampark

Onderwijs aan kinderen en jong volwassenen in India

Café Salento vult haar maatschappelijk verantwoord ondernemen op verschillende manieren in. Eén daarvan is het structureel steunen van de activiteiten van Stichting Sampark.

Een gedeelde visie
De stichting initieert en organiseert structurele, lokale educatieve projecten in India (regio Budaun). Deze projecten, basisonderwijs en beroepsopleidingen, richten zich op het bestrijden van analfabetisme en van armoede in de stad en op het platteland. Overwijk koffiesystemen deelt de visie van Stichting Sampark dat educatie een van de belangrijkste voorwaarden is voor kinderen en jongvolwassenen om een goede toekomst op te bouwen.

Structureel bestaansrecht
Door middel van fundraising in Nederland genereert Stichting Sampark de benodigde gelden om de projecten in India structureel bestaansrecht te geven. Eenmalige, grootschalige verbouwingen of nieuwbouw worden gefinancierd met de opbrengsten van extra evenementen en acties. Er zijn vier Samparkscholen op het platteland en een drietal beroepsopleidingen in de sloppenwijken van New Delhi, die volledig voorzien worden door de stichting. Denk hierbij aan de salarissen van docenten, fietsen voor fietsprojecten, naaimachines en computers voor opleidingen, huur, elektriciteitskosten etc. Sampark zorgt voor de scholing van zo’n 2.200 kinderen en jongvolwassenen.

De cursussen in de sloppenwijken van New Delhi:

 • Modinette
 • ICT – medewerker
 • Schoonheidsspecialiste

De basisscholen van Stichting Sampark staan in de volgende plattelandssteden:

 1. Kundar Pur
 2. Khukri
 3. Ghadia
 4. Bilsi

ANBI Stichting Sampark is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de website: www.sampark.nl

Project 2

Red de weidevogels!

Red de weidevogel is een initiatief van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân en draagt bij aan het behouden en verbeteren van het agrarisch cultuurlandschap.

Het Agrarisch Natuurfonds werkt aan de volgende doelen:

 1. Het verbeteren van de weidevogelstand in Friesland.
 2. Het behouden van weidevogels als de kievit en de grutto.
 3. Het behouden van cultuurhistorisch grasland.
 4. Het verbeteren van de weidevogelbiotoop.
 5. Het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

Om deze doelen te kunnen bereiken wil het Natuurfonds projecten verwerven, dat betekent; het kopen van of voor langere tijd gebruiken van agrarische grond.

De grond wordt agrarisch beheerd, op een manier die gunstig is voor de weidevogels en het landschap.

Met het doneren van uw spaarpunten die u spaart via uw bestellingen in de webwinkel, adopteert u een of meer vierkante meters weidegrond en helpt u de weidevogels in aangepaste, beschermde weidegebieden.

Het resultaat in 2018: 90 gruttonesten met ongeveer 70 broedparen met kuikens.
Daarnaast worden ruim 100 verschillende vogelsoorten op en rond het boerenbedrijf van de familie Nijdam geteld.

Op 4 juni 2020 zijn 32.000 m2 weidegrond gedoneerd en aangekocht door het Natuurfonds.

Voor meer informatie:

https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl/gruttoland
https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl

ANBI: Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

CBF: https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-agrarische-natuurfondsen-frysln

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven.

Project 3

Dorcas

Dorcas is een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen zij ervoor dat Dorcas kan werken aan blijvende verandering, want gelijkwaardig en gepassioneerd zetten de Dorcas -medewerkers hun talenten in.

Samenwerking met vele collega’s en partners in de landen waar we werken, is nodig om zoveel mogelijk te bereiken. Dat geldt ook voor allen die bij Dorcas in Nederland betrokken zijn. Dorcas verbindt mensen in Nederland aan mensen in nood in de hele wereld.. Dat maakt Dorcas een schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid, zolang er onrecht is en onrust; zolang is de hulp van Dorcas broodnodig.

Noodhulp
Slachtoffers van een ramp, crisis of oorlog hebben razendsnel praktische hulp nodig: als voedsel, medische zorg en een dak boven hun hoofd. Bij noodhulpprojecten werken we samen met lokale overheden, de VN en andere hulporganisaties, zoals de Dutch Relief Alliance en het Christelijk Noodhulpcluster. Samen bereiken deze organisaties zo veel mogelijk mensen in nood en geven zij effectievere hulp aan hen die dat hard nodig hebben.

Duurzaam ontwikkelingswerk Blijvende verandering
Dorcas hulp is altijd gericht op blijvende verandering en werkt de organisatie  aan het creëren van sociale vangnetten en traint hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen krijgen. Dorcas helpt met het vinden van een baan of bij het starten van een onderneming, zodat zij weer genoeg inkomen genereren om goed voor zichzelf te kunnen zorgen.

Meer informatie vindt u op https://dorcas.nl/bedrijven

Met het doneren van uw spaarpunten zorgt u dat Dorcas kan blijven helpen.
Ook kunt u het werk van Dorcas financieel ondersteunen met een bijdrage.

U kunt helpen zonder spaarpunten te doneren:
via NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas Andijk.

Download gratis brochure

Benieuwd naar onze machines en koffiesoorten? Zie in één oogopslag waar wij uw bedrijf mee kunnen helpen. Vul de gegevens in en ontvang de informatiebrochure direct in uw inbox.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toestemming*