Home » Duurzaamheid

Duurzaam Ondernemen

Café Salento en duurzaamheid zijn al jarenlang nauw met elkaar verbonden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is binnen onze organisatie als sinds 2006 een stuwende kracht.
De doelstellingen gaan dan ook verder dan de wettelijke regelgeving momenteel vraagt.

Onze inzet is dat al onze activiteiten geen blijvende schade aanrichten aan het milieu, zodat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen maken. Ons streven is zo weinig als mogelijk is te verbruiken en zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor de samenleving. In ons duurzaamheidsbeleid onderscheiden wij drie pijlers: Milieu, Product en Mens.

In het duurzaamheid rapport leest u op welke manieren wij ons inzetten om onze producten en diensten te verduurzamen. Via onderstaande link kunt ons duurzaamheidsverslag downloaden.

PDF Duurzaamheidsrapport Café Salento 2019 / 2020  PDF-Duurzaamheidsbeleid-Café-Salento

  • CO2 Neutrale koffiemelanges
  • FairTrade Gold standard
  • Biologische koffiemelanges
  • FairClimateFund
  • Recyclebare verpakking
  • UTZ & RainForest

Milieu

Wij vinden het van groot belang om onze: Cº2-uitstoot te verminderen, bewust om te gaan met grondstoffen en ons afval tot een minimum te beperken. Hiervoor hebben wij een uitgebreid programma ontwikkeld waarbij materialen en producten in de kringloop steeds opnieuw kunnen worden gebruikt. De manier van lineair denken naar circulair werken is een voortdurend proces van kleine stappen en zal altijd in overleg en samenwerking met onze stakeholders plaatsvinden.
Ons streven is om tussen 2020 en 2030 een volledig Cº2neutrale bedrijfsomgeving te realiseren.

 

Transport

Duurzaam transport
Ons MVO-beleid is gebaseerd op de wens de CO2 footprint zo klein mogelijk te houden, met beleid dat erop gericht is een bestendige toekomst te creëren voor alle stakeholders.
Conform het vervangingsbeleid het inzetten van EV auto’s, voertuigen met de hoogste Euronormen en daarmee een wezenlijke verlaging van de uitstoot van fijnstof en CO2.
Momenteel beschikken wij over drie 100% elektrische auto’s die in gebruik zijn bij de verkoop afdeling..
Dit aantal zal worden uitgebreid zodra daar contractueel de mogelijkheid voor is.
Alle overige bedrijfsauto’s in ons wagenpark voldoen aan de Euro 6d-emissiestandaard. Inmiddels testen wij met drie bezorgbussen rijdend op BIO diesel.
Hiermee wordt inmiddels per bezorgbus 89% CO₂-uitstoot gereduceerd 
Als einddoel willen wij in 2025 beschikken over een CO₂-neutraal wagenpark bestaande uit Biodiesel, elektrisch en/of waterstof auto’s.

Wij volgen nauwlettend de markt voor duurzaam transport en de mogelijkheden tot verbetering.

Vaste afleverdagen

Wij kiezen voor efficiënte, vaste afleverdagen voor de routebezorging van onze producten.
Het werken met vaste routedagen zorgt voor optimale belading van onze bezorgauto’s, daarmee minimaliseren wij autokilometers en houden wij ook de kosten laag.
Wij hebben de afgelopen jaren, met succes, veel geïnvesteerd in ons planningssysteem dat de bezorgroutes heeft geoptimaliseerd.
U kunt dus rekenen op de vaste bezorgdag en dat werkt wel zo prettig.

 

 

Efficient bezorgsysteem

Transport is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. De afweging van enerzijds grote klantgerichtheid (met snelle service en veel autokilometers) tegenover efficiënt en milieubewust vervoer is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
Met maximaal gebruikmaken van Track& Tracing en optimale voorraad optimalisatie wordt onze dienstverlening uiterst efficiënt uitgevoerd.

Duurzaam Transport

Transport van goederen en diensten hebben onze volle aandacht 

Afweging van enerzijds grote klantgerichtheid (met snelle service en dus meer autokilometers) tegenover efficiënt en milieubewust vervoer is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Wij werken om deze reden met vaste routedagen en een optimale beladingsgraad van onze bezorgauto’s, om de te rijden kilometers te minimaliseren.

De bezorgbussen in ons wagenpark voldoen aan de strengste Euro6 emissienormen dat zorgt ervoor dat de uitstoot van schadelijke gassen wordt gereduceerd.
Q4-2020 zijn wij gestart met het testen van drie bezorgbussen die rijden op BIO diesel.
Inmiddels wordt hiermee een CO2 reductie van 89% geraliseerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze koffieautomaten?

Informatie brochure

In onze brochure leest u meer over ons bedrijf, onze machines en onze koffiesoorten