Home Nieuws Salento & Fairtrade Het MaxHavelaar keurmerk voor FairTrade

Het MaxHavelaar keurmerk voor FairTrade

Het MaxHavelaar keurmerk voor FairTrade

 People, Planet, Profit

Duurzaamheid spellen wij met 3 P's
Het MaxHavelaar keurmerk voor FairTrade is de enige standaard die de 'Triple P' van duurzame ontwikkeling - People, Planet, Profit - volledig dekt.

Via een gegarandeerd eerlijke prijs creëert het keurmerk ruimte voor zowel economische ontwikkeling als milieuverbetering en sociale vooruitgang. 

Dat maakt het FairTrade systeem tot een uniek model met de hoogste standaard voor duurzame ontwikkeling.

People

De identiteit van het Max avelaar keurmerk is vooral verbonden met sociale rechtvaardigheid. De naleving van mensenrechten en arbeidsnormen, volgens het Handvest en de Conventies van de Verenigde Naties, vormen het uitgangspunt. Maar sociale vooruitgang komt er niet als de ecologische basis voor welvaart en gezondheid wordt vernietigd.

Planet

Boeren realiseren zich dat en daarom schakelen veel organisaties om naar biologische teelt. Een deel van de producten met het MaxHavelaar keurmerk voor FairTrade heeft tevens een biologisch keurmerk. Maar ook het MaxHavelaar keurmerk zelf staat voor een gezond milieu. De omgang met bodem, water, lucht en biodiversiteit is in FairTrade aan regels gebonden. Aan basisnormen moet worden voldaan als voorwaarde voor certificatie. Tegelijkertijd biedt het systeem de richtlijnen voor verdere verbetering.

Profit

En de financiële ruimte, want daarzonder gaat het niet. Die ruimte ontstaat door een eerlijke beloning voor geleverde waar. Via de betere handelsvoorwaarden van FairTrade verbeteren arme boeren geleidelijk aan hun levensstandaard. Ze krijgen middelen in handen om te investeren in hun bedrijfsvoering en in hun milieuprestaties, waarbij biologische certificatie niet zelden de bekroning vormt. In FairTrade hoort de derde P er helemaal bij. Hij stelt boeren in staat met vertrouwen in de toekomst te werken aan duurzame ontwikkeling.